Spirekor 0.-2. klasse

Cæcilia Spirekor er kor for sangglade børn i 0.-2. Klasse. Alle er velkomne i koret. ndDeltagelse i koret kræver kræver kræver ingen erfaring andet end lysten til ved synge.

Koret øver hver tirsdag kl 15.20-16.10 på Sankt Ansgar Skole, Nørrebrogade 27

Der er plads til flere børn i koret.

  

Koret er klassisk funderet, men repertoiret spænder bredt fra børnesange og salmer over Mozart til små årstidssange. Vi synger enstemmigt eller med små over- og understemmer på solfa. Vi arbejder med grundlæggende hørelære, nodelæsning og andre musikalske færdigheder. Sunde syngevaner indarbejdes. Undervisningen foregår gennem leg, sang og bevægelse.

Koret optræder ved både kirkelige og værdslige arrangementer. Vi synger til skolearrangementer, på plejehjem, laver krybbespil, tager til stævner hos FUK (Folkekirkens Ungdomskor) og deltager af og til ved familiemesser i Den Katolske Kirke.

 

Koret koster 140 kr om måneden ved deltage i. Det er altid muligt for nye sangere at teste koret gratis 3 gange før man melder sig ind. Før du møder op til en korprøve som ny, bør du henvende dig til Susanne på mail eller tlf 26150586.

Tilmelding foregår elektronisk ved at klikke på hende:  Tilmelding