Priser, betaling, udmeldelse

Det er altid muligt for nye sangere at prøve et kor gratis 3 gange, før man beslutter sig for om man vil gå til kor. Før du møder op til en korprøve bør du kontakte Susanne på tlf 26150586.

 

Når man har besluttet sig for at gå til kor,  tilmelder mand sig koret på hjemmesiden . Herefter modtager man en mail med praktisk information samt en faktura.

Ved indmeldelse forpligter man sig til at betale for den resterende del af det pågældende semester.

Deltagelse i Cæciliakorene koster pt 140 kr om måneden pr sanger i 11 måneder om året (juli er betalingsfri). 

Kontingentet opkræves halvårligt, dvs 700 kr primo august og 840 kr primo januar.

Der reduceres ikke i kontingentet ved afbud.

Rabat / friplads gives til værdigt trængende.

 

Udmeldelse  sker til udgangen af ​​december eller i juni måned. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Susanne.

Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Kontingent tilbagebetales kun, hvis et hold nedlægges midt i sæsonen.