Priser, betaling, udmeldelse

Det er altid muligt for nye sangere at prøve et kor gratis op til 3 gange før man beslutter sig for om man vil gå til kor. Før du møder op til en korprøve bør du dog kontakte Susanne på tlf 26150586.

 

Når man har besluttet sig for at gå til kor, tilmelder man sig koret her på hjemmesiden. Herefter modtager man en mail med praktiske oplysninger samt en faktura.

Ved indmeldelse forpligter man sig til at betale for den resterende del af det pågældende semester.

Deltagelse i Cæciliakorene koster pt 135 kr om måneden pr sanger i 11 måneder om året (juli er betalingsfri). 

Kontingentet opkræves halvårligt, dvs 675 kr primo august og 810 kr primo januar.

Der reduceres ikke i kontingentet ved afbud.

Rabat/friplads gives til værdigt trængende.

 

Udmeldelse sker til udgangen af december eller i juni måned. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Susanne.

Kontingenter tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Kontingenter tilbagebetales dog hvis et hold nedlægges midt i sæsonen.